СПИСЪК на арбитрите в Търговския арбитражен съд
при Националната юридическа фондация

 

име, бащино име и фамилия

Год. на раждане

длъжност, научна степен, научно звание

1.      

Анюта Руменова Асенова – Кирова

1974

Юрист

2.      

Валентина Методиева Попова

1957

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

3.      

Вероника Ласкова Йорданова

1973

Юрист

4.      

Гергана Белчева Каравелова

1976

Адвокат

5.      

Георги Иванов Митов

1963

Доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

6.      

Даниела Георгиева Руменчева*

1965

Адвокат, медиатор

7.      

Дарина Пеева Зиновиева

1963

Доктор по право, професор в ПУ “Паисий Хилендарски”

8.      

Златимир Стоянов Орсов*

1962

Председател на ТАС при НЮФ, доктор по право, доцент в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

9.      

Ивайло Асенов Цонков

1962

Доктор по право, гл.ас. в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

10.  

Искра Иванова Ангелова*

1962

Адвокат

11.  

Костя Викторов Караиванов

1962

Адвокат

12.  

Мариана Симеонова Христова

1949

Адвокат

13.  

Надя Левтерова Христова

1963

Адвокат

14.  

Николай Стоянов Цанов

1966

Адвокат

15.  

Павел Атанасов Сарафов

1962

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

16.  

Петър Генов Даскалов

1973

Адвокат

17.  

Пламен Веселинов Киров

1961

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

18.  

Росен Андреев Карадимов*

1963

Доктор по право, доцент в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

19.  

Сашо Георгиев Пенов*

1960

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

20.  

Силва Петкова Дюкенджиева

1967

Юрист

21.  

Стефан Цветков Павлов*

1948

Доктор по право, адвокат

22.  

Тенчо Колев Дундов

1953

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

23.  

Цветан Георгиев Сивков

1960

Доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

24.  

Чавдар Георгиев Георгиев

1961

Юрист

25.  

Юрий Страшимиров Кучев*

1961

Доктор по право, доцент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

26.  

Янита Георгиева Тончева

1968

Адвокат

Секретар на ТАС при НЮФ – Снежина Попова, тел.:476-47-97, факс: 479-87-48,

Адрес на Секретариата: София, ул. “Перник” № 97-99, ап.2.

Забележка: Арбитрите, зад чиито имена има знак “*” са регистрирани по ЗДДС като лица, упражняващи свободна професия и страната, която ги избере в решаващия орган дължи и допълнителна арбитражна такса равна на дължимия ДДС върху възнаграждението им, а за Председателя на решаващия орган допълнителната арбитражна такса се дължи от ищеца.